სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ეტაპზე პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშები მოიცავს ყოველთვიურ/კვარტალურ მიმოხილვებსა და ფისკალური გარემოს წლიურ მიმოხილვას. დეტალურად პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშგების პოლიტიკის მახასიათებლებისა და ვადების შესახებ იხ. ანგარიშგების პოლიტიკა.

 

წლიური ანგარიშები

კვარტალური ანგარიშები

ყოველთვიური ანგარიშები

   2022

2022

 2021  2021

2021

 2020

2020

2020

2019

   2019
2018   2018
2017   2017
2016   2016
2015   2015

 2014

 

  2014